Bannertanken er et opslagsværk, hvor du kan se et udvalg af animerede bannere der er produceret, enten efter direkte ordre - dvs. bestilt af kunder - og som derefter kører eller har kørt på en eller flere af vores portaler - eller * bannere som er produceret ad hoc, efter samme princip som annoncer i Annoncetanken(c). Visse af disse bannere er blot idéer til videreudvikling. Er de mærket med * er de principielt "til salg".

I alle tilfældene er det meningen at bannerne skal fungere som inspiration, både for sælger og kunde, samt en demonstration af, hvad Eniro er leveringsdygtig i på banner-området i øjeblikket.
Bannerne er hverken faggruppeopdelte eller alfabetisk opdelt. Selvom man er et advokatfirma, kan man måske bruge farven fra et murermester-banner og en visuel effekt eller opsætning fra en låsesmed. 

Ved henvisning til et bestemt banner - brug det trecifrede nr. - eks. 012
Henvendelse vedr. bannerproduktion kan ske til Jens Ørberg på tlf 88 38 38 21 eller på MAIL